PAM

Protect your privileged accounts with
enterprise-grade Privileged Access Management (PAM) solution available both on premise or in the cloud

Privilege Access Management er et begrep som brukes til å betegne spesiell tilgang eller evner utover den for en standardbruker. Privilegert tilgang gjør det mulig for organisasjoner å sikre infrastrukturen og applikasjonene, drive virksomheten effektivt og opprettholde konfidensialiteten til sensitive data og kritisk infrastruktur.

Next Data har lengre erfaring med å implementere en PAM-løsning i forskjellige organisasjoner. Som en PAM-løsning tilbyr vi Thycotic Secret Server. Thycotic en leder innen Privilege Access og Next Data er Thycotic sertifisert.